Sheila Kernan

Showing 1-24 of 53.

Showing 1-24 of 53.

See You Soon

See You Soon

, 2021
48 x 60 in

Sold


Sheila Kernan
Feeling Alive

Feeling Alive

, 2021
16 x 24 in

$1,400.00


Sheila Kernan
Crashing Wave

Crashing Wave

, 2021
18 x 24 in

Sold


Sheila Kernan
Little Bouquet

Little Bouquet

, 2021
16 x 12 in

Sold


Sheila Kernan
Single Rose

Single Rose

, 2021
16 x 12 in

Sold


Sheila Kernan
Enjoying the Calmness

Enjoying the Calmness

, 2021
24 x 36 in

Sold


Sheila Kernan
A Moment Together

A Moment Together

, 2021
36 x 24 in

Sold


Sheila Kernan
Happy Place

Happy Place

, 2021
36 x 24 in

$2,400.00


Sheila Kernan
Through the Fog

Through the Fog

, 2021
30 x 40 in

Sold


Sheila Kernan
Fresh Perspective

Fresh Perspective

, 2021
40 x 30 in

Sold


Sheila Kernan
Feeling Free

Feeling Free

, 2021
40 x 40 in

$4,000.00


Sheila Kernan
New Beginnings

New Beginnings

, 2021
40 x 40 in

$4,000.00


Sheila Kernan
The Nights Are Bright

The Nights Are Bright

, 2021
24 x 54 in

On hold, please inquire


Sheila Kernan
Kickin’ It Old School

Kickin’ It Old School

, 2021
24 x 60 in

$3,600.00


Sheila Kernan
My City Dreams

My City Dreams

, 2021
30 x 60 in

Sold


Sheila Kernan
My Walking Path

My Walking Path

, 2021
40 x 60 in

Sold


Sheila Kernan
Day To Night

Day To Night

, 2020
20 x 20 in

$1,900.00 including frame


Sheila Kernan
The Best I Have Ever Known

The Best I Have Ever Known

, 2020
24 x 48 in

$3,700.00 including frame


Sheila Kernan
All Around Me Are Familiar Places

All Around Me Are Familiar Places

, 2020
24 x 48 in

$3,700.00 including frame


Sheila Kernan
As Perfect As Perfect Can Be

As Perfect As Perfect Can Be

, 2020
30 x 48 in

$4,500.00 including frame


Sheila Kernan
Look To The Sky

Look To The Sky

, 2019
36 x 36 in

Sold


Sheila Kernan
The Big Idea

The Big Idea

, 2019
24 x 48 in

Sold


Sheila Kernan
A Life Time

A Life Time

, 2019
24 x 36 in

$3,100.00 including frame


Sheila Kernan
Love That Lasts

Love That Lasts

, 2019
24 x 24 in

Sold


Sheila Kernan