(Kimono)

Lithograph on paper,
21.5 x 25 in

$200.00

(Kimono)
(Kimono)