Sheila Kernan

Showing 25-48 of 61.

Showing 25-48 of 61.

Through the Fog

Through the Fog

, 2021
30 x 40 in

Sold


Sheila Kernan
Fresh Perspective

Fresh Perspective

, 2021
40 x 30 in

Sold


Sheila Kernan
New Beginnings

New Beginnings

, 2021
40 x 40 in

Sold


Sheila Kernan
My City Dreams

My City Dreams

, 2021
30 x 60 in

Sold


Sheila Kernan
My Walking Path

My Walking Path

, 2021
40 x 60 in

Sold


Sheila Kernan
Look To The Sky

Look To The Sky

, 2019
36 x 36 in

Sold


Sheila Kernan
The Big Idea

The Big Idea

, 2019
24 x 48 in

Sold


Sheila Kernan
Love That Lasts

Love That Lasts

, 2019
24 x 24 in

Sold


Sheila Kernan
What You Want

What You Want

, 2019
24 x 18 in

Sold


Sheila Kernan
What You Need

What You Need

, 2019
24 x 18 in

Sold


Sheila Kernan
Out of My Mind

Out of My Mind

, 2019
24 x 24 in

Sold


Sheila Kernan
Life Long Journey

Life Long Journey

, 2019
60 x 24 in

Sold


Sheila Kernan
Every Breath

Every Breath

, 2019
48 x 24 in

Sold


Sheila Kernan
I Found You

I Found You

, 2019
30 x 60 in

Sold


Sheila Kernan
Building Blocks

Building Blocks

, 2019
24 x 60 in

Sold


Sheila Kernan
Building Stories

Building Stories

, 2019
48 x 48 in

Sold


Sheila Kernan
Living Through Time

Living Through Time

, 2019
40 x 60 in

Sold


Sheila Kernan
That Sky Though

That Sky Though

, 2019
48 x 60 in

Sold


Sheila Kernan
A Moment of Clarity

A Moment of Clarity

, 2019
36 x 48 in

Sold


Sheila Kernan
Windswept

Windswept

, 2019
36 x 48 in

Sold


Sheila Kernan
Mini City IV

Mini City IV

, 2018
12 x 12 in

Sold


Sheila Kernan
Mini City III

Mini City III

, 2018
12 x 12 in

Sold


Sheila Kernan
Mini City II

Mini City II

, 2018
12 x 12 in

Sold


Sheila Kernan
It Was Only A Dream

It Was Only A Dream

, 2016
30 x 40 in

Sold


Sheila Kernan